Engel

Kirstens minde

Center for Ledelse

Mindeord om chefrådgiver Kirsten Hjortvald fra Center for Ledelse.

(bragt i Berlingske og Århus Stiftstidende)

Med cand. psych. Kirsten Hjortvalds alt for tidlige bortgang har vi mistet et dejligt menneske, en god kollega og en faglig rollemodel. Kirsten Hjortvald kom til CfL Center for Ledelse i 2006, hvor hun var chefrådgiver i Erhvervspsykologisk Rådgivning. Hun faldt naturligt ind i vores særlige arbejdsform, hvor hendes faglighed blev bragt i spil sammen med de øvrige kompetencer i CfL – et samspil, der er vigtigt, når vi skal udvikle og bringe vores kunder videre.

Kirsten Hjortvald var uddannet fysioterapeut inden hun blev cand. psych. fra Aarhus Universitet. Uddannelsesforløbet var karakteristisk for hende. Hun var nysgerrig og målsat og arbejdede hårdt for at nå sine mål. Inden sin ansættelse i CfL drev Kirsten konsulentvirksomhed i både Aarhus og i København og havde stor erhvervserfaring fra jobs i det offentlige og fra det private erhvervsliv. I CfL blev hun blandt andet tovholder for vores samarbejde med The Ashridge Business School omkring en coaching uddannelse og bidrog betydeligt til udviklingen af danske topledere ifb. programmet Advanced Business Development, ABD.

Kirsten gav meget til det faglige og sociale fælleskab med sit humør, faglighed og ikke mindst sin personlige styrke, som hun bevarede, da sygdommen ramte for halvandet år siden. Hun døde på Bispebjerg Hospital 59 år gammel og begraves på Solbjerg Kirkegård på Frederiksberg lørdag den 2. april. Vores tanker går også til hendes efterladte mand og to voksne sønner. Æret være hendes minde.

Kolleger og ledelse

CfL Center for Ledelse,

Aarhus og København.