Engel

Kirstens minde

Kirstens familie

Kirsten har én søster Silja, som er gift med Poul.

Kirsten har 2 sønner: Rune og Simon, som hun står sammen med under en ferie i Andalusien i Spanien.